Isparivači

Isparivači su uređaji koji materiju u tečnom stanju dodavanjem toplote pretvaraju u goasoviti oblik (paru)